Parapsychologie 

parapsychologie

                    Thema's 

 • buitenzintuiglijke waarnemingen (telepathie en helderziendheid);
 • droomonderzoek;
 • ganzfeldonderzoek;
 • retrocognitie (terugschouw) en tijdreizen (ervaringen waarbij men ervan overtuigd is in het verleden te verkeren);
 • precognitie (voorschouw) in dromen, orakels;
 • bekende profeten en voorspellingen;
 • buitenzintuiglijke waarnemingen bij dieren;
 • psychokinese, telekinese;
 • persoonsgebonden Poltergeist;
 • paranormaal genezen: fysieke wonderen;
 • meervoudige lichamelijkheid;
 • reïncarnatie;
 • contact na de dood; dromen, ingevingen, leven na de dood: verschijningen;
 • leven na de dood: plaatsgebonden poltergeistgevallen/spookhuizen
 • spiritistische amateur-séances en hun risico's;
 • professionele mediums;
 • chanelling en "engelen";
 • toeval en synchronisiteit. 

Ik ben begonnen met deze Cursus Parapsychologie omdat ik zelf een aantal ervaringen heb opgedaan als kind zijnde , die ik toen niet verklaren kon , inmiddels op oudere leeftijd begonnen diverse puzzelstukjes op zijn plaats te vallen . Maar wil nog niet zeggen dat mijn vragen allemaal beantwoord zijn . Ik wil absoluut niet zweverig over komen , niet in mijn consulten of in het dagelijks leven . Mijn Motto blijf met beide voeten op de grond en gebruik je gezond verstand . Soms kom je in contact met mensen die een consult of gesprek hebben gevoerd met een ander Medium . Waarbij ik zelf denk , hoe kom je er in Gods naam aan of zelfs op . Uitspraken die niet terug te vinden zijn , of plaatsen die hoogstwaarschijnlijk Fictie zijn . Ik denk dat er geen groter sceptische is dan ik zelf , heb je een consult , dan moeten er feiten op tafel komen die kloppen , of zelfs terug vindbaar zijn . En met deze Cursus komen er veel raak vlakken die mij persoonlijk zeer interesseren .Vooral het leven na de dood aspect .

* zie ook mediumschap en I.T.C fotografie .

mvg patrice

* inmiddels Cursus met succes afgesloten . 


Een déjà vu, voorspellende dromen, helderziendheid... Zijn er zaken die zich aan het oog van de wetenschap onttrekken? Parapsychologie bestudeert verschijnselen. Paranormale verschijnselen waar geen wetenschappelijk bewijs voor is.
Al eeuwenlang zijn er verhalen over bovennatuurlijke verschijnselen. Volgelingen van wereldgodsdiensten claimen dat stichters zoals Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed bijzondere gaven hadden en wonderen verrichtten.

Paranormale verschijnselen

Parapsychologie houdt zich bezig met paranormale verschijnselen. Verschijnselen die naast het normale staan. Van een voorgevoel tot reïncarnatie en van voorspellende dromen tot telekinese. Parapsychologie biedt een overzicht van paranormale verschijnselen. Behalve een historisch overzicht krijg je ook zicht op feiten en fabels. Welke wetenschappelijke bewijzen zijn er voor verschijnselen?

Leven na de dood

Van buitenzintuiglijke waarnemingen tot orakels, toeval en synchronisiteit: Ook leven na de dood en verschijningen zijn belangrijke onderwerpen voor een parapsycholoog. Natuurlijk zijn er sceptische mensen. Tovenaars, goeroes, heksen, spoken. Waar komen de verhalen vandaan? Wat is gebaseerd op feiten en wat is onzin?